Όροι εγγύησης προϊόντων και επισκευών

Όροι εγγύησης προϊόντων και επισκευών

  • Εγγύηση επισκευών

  • Η εγγύηση αυτή καλύπτει την αντικατάσταση των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν για την επισκευή. Στην διαδικασία της επαναληπτικής επισκευής επισκευάζεται ΔΩΡΕΑΝ η συσκευή του πελάτη μας ή επιστρέφονται πίσω τα χρήματα της επισκευής(Πλην του ΦΠΑ) εφόσον έχει το ίδιο πρόβλημα.
  • Το ανταλλακτικό επισκευής μπορεί να αντικατασταθεί μέχρι 1 φορά στον χρόνο εγγύησης που δίνεται. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων υπάρχει κόστος τεχνικού ελέγχου.
  • Σε ουδεμία περίπτωση δεν ευθύνεται η LAB-EXPERTS για βλάβες που μπορούν να προκληθούν στη συσκευή που στάλθηκε για επισκευή ή απώλεια δεδομένων, απώλεια κερδών ή συμπτωματική ζημία που μπορεί να προκλήθηκε πριν, κατά τη διάρκεια, ή μετά το πέρας της επισκευής εκτός εάν αποδεδειγμένα η βλάβη οφείλεται σε κάποιο από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν.
  • Σε μια επισκευή αν επιδιορθωθεί το πρόβλημα και υπάρχει και άλλο τότε δεν μπορεί να καλυφθεί το ανταλλακτικό στην εγγύηση εφόσον επηρεάζεται από το άλλο πρόβλημα.
  • Εάν τα ανταλλακτικά της επισκευής είναι λειτουργικά δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων

 

  • Εγγύηση προϊόντων

Σε προϊόντα που έχουν γίνει πώληση από την εταιρία μας ισχύει η εγγύηση της εκάστοτε εταιρίας του προϊόντος. Η Lab Experts δεν έχει καμία ευθύνη έπειτα από την πώληση του προϊόντος.

  • Χρονικό διάστημα επισκευής

Σας ενημερώνουμε ότι, από την παραλαβή την συσκευή σας δεν μπορούμε να κρατήσουμε την συσκευή παραπάνω από 3 μήνες. Πάντα ενημερώνουμε πριν την ανακύκλωση της συσκευής σας και σε περίπτωση που δεν απαντήσετε η αρνηθείτε την παραλαβή της η συσκευή σας ανακυκλώνετε. Η Lab Experts δεν φέρει καμία ευθύνη στην απώλεια της συσκευής σας.

Η παραπάνω ενέργεια γίνετε λόγω του μικρού χώρου που διαθέτουμε και δεν μπορούμε να κρατήσουμε την συσκευή σας.